Gemeente Gemeente Waasmunster

Signalisatievergunning


Voer je werken uit, of laat je werken uitvoeren, op het openbaar domein of neem je bij werken een deel van het openbaar domein in, dan heb je een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat ze voor de weggebruikers herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke signalisatie je op welke wijze moet plaatsen.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden: 

  • Een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en –lift, leveren van materialen, ...
  • Het plaatsen van containers, bouwmaterialen, … op openbaar domein.
  • Het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone, …
  • Voor het afsluiten van wegen door werken.

 

DOE EEN AANVRAAG VOOR EEN SIGNALISATIEVERGUNNING

 

Prijs

Je betaalt de kostprijs bepaald in het belastingreglement op de inname van openbaar domein.

Afhandeling

De aanvraag dient te worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Van zodra het college goedkeuring geeft, kan de vergunning opgemaakt worden en de werken worden uitgevoerd.