Gemeente Gemeente Waasmunster

Leegstand

Woningen of gebouwen die meer dan één jaar leeg staan, kunnen worden opgenomen in de inventaris Leegstand.

Een opname in de inventaris heeft gevolgen voor de eigenaar of houders van het zakelijk recht.

Na één jaar inventarisatie moet er belasting worden betaald.

Op leegstaande woningen rust er ook een recht van voorkoop.

Een recht van voorkoop geeft bepaalde overheidsinstanties het recht om het pand aan te kopen aan dezelfde voorwaarden en dezelfde prijs, die zijn overeengekomen in een compromis.

Meer informatie over het recht van voorkoop kan je hier vinden.

Voor wie?

Eigenaars van woningen en gebouwen in Waasmunster.

Voorwaarden

Op basis van een aantal criteria zal worden bepaald of de woning of het gebouw leegstaand is.

Na het minstens 6 maanden bewonen van de woning of in het gebruik nemen van het gebouw, wordt het gebouw of woning geschrapt uit de inventaris.

Prijs

Leegstaande panden worden belast op basis van het belastingreglement leegstand.

Afhandeling

De gemeentelijke inventaris wordt opgemaakt en beheerd door de dienst Huisvesting.
De belasting wordt geïnd door de dienst Financiën.