Gemeente Gemeente Waasmunster

Belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de eigenaar, de opstalhouder, erfpachter of vruchtgebruiker van het leegstaande gebouw of de leegstaande woning, kamer of overige woongelegenheid.

Voorwaarden

De belasting voor een leegstaande woning, kamer, overige woongelegenheid of een leegstaand gebouw is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning, kamer, overige woongelegenheid of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden vanaf de initiële inventarisdatum is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning, kamer of overige woongelegenheid niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.

Prijs

§1. Het tarief van de belasting bedraagt € 6,50 per vierkante meter grondoppervlakte van de woning of het gebouw, vermenigvuldigd met het aantal bouwlagen.
De belastbare oppervlakte wordt steeds in volle vierkante meter uitgedrukt. De gedeelten kleiner dan de halve vierkante meter worden weggelaten; de gedeelten gelijk aan of boven een halve meter worden aangerekend als volle meter.

Voor de berekening van de verschuldigde belasting worden een kelder ingericht met woonvertrekken en een ingerichte zolder als bouwlaag aanzien

§2. De minimumaanslag bedraagt:

  • € 1300,00 voor een volledig gebouw of ééngezinswoning
  • € 100,00 voor individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het kamerdecreet
  • € 650,00 voor elk overig gebouw of woning

Regelgeving

De integrale tekst van het belastingreglement kan je onderaan de pagina downloaden.

Uitzonderingen

Alle mogelijkheden tot vrijstelling van de belasting zijn opgesomd in artikel 6 van het belastingreglement.