Gemeente Gemeente Waasmunster

Historische kaarten

Historische kaarten van Waasmunster 

De website www.geopunt.be toont zowel recente als oude kaarten. Iedereen kan deze kaarten inkijken en raadplegen.

Ook de gemeente beschikt over enkele oude kaarten. Deze historische kaarten kan je op deze pagina digitaal inkijken, nl. het Caertbouck van Waesmunster en de Prochie van Waesmunster.

Caertbouck van Waesmunster

Op 18 april 1660 verscheen een ordonnantie van de Raad van Vlaanderen waarbij alle landelijke parochies verplicht werden om een land- en kaartboek te laten maken van hun grondgebied.

De opmaak gebeurde volgens een vast stramien. Elke wijk van de parochie werd opgedeeld in percelen en in kaart gebracht. De percelen werden genummerd en de namen van de respectieve eigenaars werden opgetekend.

De totale oppervlakte van elk perceel staat vermeld op de kaart. Hierdoor bekwam men een prekadastraal boek waarop de belasting per eigenaar berekend werd.

Aan de hand van het kaartboek werd een „figuratieve caerte? gemaakt, waardoor men een duidelijk beeld kreeg van de begrenzing van het volledige grondgebied 

Het Caertbouck van Waesmunster dateert vermoedelijk uit de 17de of 18de eeuw.

Het kaartboek bevat 36 wijkkaarten. De wijknamen op de kaart zijn eeuwenoud. Sommige namen zijn vandaag nog in gebruik zoals Pontrave, Eeckhout, Pelchem, Hooizeele, Catten Eeck, Colput, Bockmeulen, Heijwijck, Ketelwijck, Bollewijck, Wijnveldt, Baeverick, Hemelsche Breedte, Heesdonck, Leebeeck, Heijcken.

Je kan de kaart hieronder inkijken, of onderaan de pagina downloaden.

 


Het Caertbouck van Waesmunster bevindt zich nu in het Rijksarchief in Gent en bevat 19 kaarten in het Westdeel en 17 kaarten in het Oostdeel.

Figuratieve kaart van de Prochie van Waesmunster

Deze kaart dateert vermoedelijk uit de 2de helft van de 18de eeuw en is het werk van de familie Benthuys.

De kaart is gerestaureerd in 2012 meet 3,46 x 2,55 meter en hangt in de ontvangstruimte van kasteel Blauwendael.

Je kan de kaart hieronder inkijken, of onderaan de pagina downloaden.