Gemeente Gemeente Waasmunster

Hemelwater- en droogteplan


WAT IS HET HEMELWATERPLAN?

  • Het hemelwaterplan is gerealiseerd in overleg en in samenwerking met Gemeente Waasmunster, Provincie Oost-Vlaanderen, Polder Schelde-Durme Oost, Polder Sinaai-Daknam, Polder tussen Schelde en Durme en Aquafin NV.
  • Het plan heet voluit 'hemelwater- en droogteplan' en heeft aandacht voorontharden, hergebruiken, infiltreren, bufferen en het vertraagd afvoeren van water. 

 

GOEDKEURING GEMEENTERAAD

Dit plan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 28/04/2022. De beslissing kan je onderaan deze pagina downloaden. 

 

INHOUD

Het hemelwater- en droogteplan heeft als doel de toekomstvisie voor de waterhuishouding in de gemeente Waasmunster te beschrijven en te verduidelijken.

Gezien de grote verschillen in biotische omstandigheden, kan het grondgebied van Waasmunster opgedeeld worden in drie deelgebieden: de Durmevallei, de Cuesta en het open gebied Ruiter. Voor elk deelgebied is er een eigen specifieke visie op hoe er omgegaan moet worden met hemelwater en droogte.

Ook wordt er aandacht geschonken aan de problematiek inzake klimaatverandering, wateroverlast en droogte.

Zowel voor de burger als het lokaal bestuur is het vermijden van afvoer van hemelwater een eerste en belangrijke stap bij de uitwerking van het hemelwater- en droogteplan.

Als gemeente willen we meer inzetten op meer groene infrastructuur. Ook meer ontharding (en vergroening) of een waterdoorlatende verharding op plaatsen waar geen zwaar verkeer passeert is een actiepunt.

Als burger kan je ook je steentje bijdragen door op privaat domein minder verharding aan te leggen of een waterdoorlatende verharding, ontharden en zelfs groendaken aanleggen.

Hergebruik van hemelwater door particulieren is al relatief ingeburgerd. Het water uit de regentonnen of -putten kan niet alleen gebruikt worden voor het sproeien van de tuin, maar ook voor het doortrekken van toiletten en het wassen in de wasmachine.

Als laatste wordt geschreven hoe Infiltratie, bufferen en vertraagd afvoeren van hemelwater, of je hemelwaterafvoer aansluiten op een waterloop of een RWA-leiding een oplossing kan zijn.

 

DOE JE MEE?