Gemeente Gemeente Waasmunster

Klimaatactieplan

Door de ondertekening van het “Burgemeesterconvenant” heeft ook onze gemeente zich ertoe verbonden om de CO2-uitstoot op ons grondgebied terug te dringen met 20% tegen 2020. Intussen is het Klimaatactieplan voor Waasmunster klaar. Het gemeentelijk plan komt binnenkort online, maar we geven je al graag een greep uit de meer dan 50 voorgestelde maatregelen:

 

 • Promoten van de Vlaamse Energielening, waarvoor het gemeentebestuur de intresten voor haar rekening zal nemen
 • Aanbieden van gratis individueel bouw- en renovatieadvies aan de inwoners van de gemeente
 • Overschakelen op openbare LED-verlichting
 • Opmaak van een thermografische luchtfoto van de gemeente, waarop het warmteverlies van alle woningen zal te zien zijn
 • Plaatsen van een degelijke overdekte fietsenstalling aan de E17
 • Onderhouden of heraanleggen van bestaande fietspaden
 • Vergroenen van het eigen gemeentelijk wagenpark
 • Uitvoeren van energiescans in woningen
 • Groepsaankopen organiseren voor hoogrendementsglas, dak- en spouwmuurisolatie, gascondensatieketels, zonneboilers en LED-verlichting
 • Extra bossen aanplanten
 • Dakisolatie organiseren voor kansengroepen
 • Plaatsen van zonnepanelen op zoveel mogelijk gemeentelijke gebouwen
 • Kritisch evalueren van alle verplaatsingen van het gemeentepersoneel

 

Het gemeentebestuur zal de reductie van de CO2-uitstoot permanent opvolgen aan de hand van een aantal meetinstrumenten, zodat voortdurend kan worden nagegaan of de gestelde doelstellingen ook worden gehaald. Iedere inwoner wordt uitgenodigd om mee te strijden tegen de opwarming van onze aarde.

De gemeenschappelijke plannen staan wel al online. Neem alvast een kijkje op de website van Waasland Klimaatland voor een stand van zaken of download het gemeenschappelijke klimaatactieplan hier onderaan de pagina.