Gemeente Gemeente Waasmunster

Klimaatactieplan


Klimaatactieplan Waasland: wat betekent dit?

De 11 Wase burgemeesters ondertekenden in april 2020 het Burgemeestersconvenant 2030.

Met het burgemeestersconvenant vernieuwde de gemeente haar engagement om de strijd tegen klimaatverandering aan te gaan door de CO2 te verminderen.

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen en Waasland Klimaatland werd het regionaal klimaatplan gefinaliseerd.

Het regionaal klimaatplan omvat een mitigatieplan (reductie van 40% minder CO2) en een adaptatieplan (nodige maatregelen en acties om het Waasland klimaatbestendig te maken).

Het 'Regionaal adaptatieplan Waasland' vertrekt van zes strategische doelstellingen namelijk:

  1. Waasland ontharden;
  2. ruimte voor water creëren en verdroging tegengaan;
  3. koel wonen, werken en verblijven;
  4. versterken ecologisch netwerk;
  5. bossen beschermen, versterken en uitbreiden;
  6. regionale ondersteuning van lokaal adaptatiebeleid.

Aan de zes strategische doelstellingen worden regionale maatregelen opgehangen om de risico’s en kwetsbaarheden in het Waasland aan te pakken.

Om ons financieel te ondersteunen om klimaatacties te ondernemen, kunnen we rekenen op Vlaanderen met het LEKP: het Lokaal energie- en klimaatpact 1.0.

Het LEKP bevat 4 werven: vergroening, renovatie en hernieuwbare energie, koolstofvrije (deel)mobiliteit alsook droogteproblematiek.

Meer info

Opmaak Klimaatplan
Burgemeestersconvenant