Gemeente Gemeente Waasmunster

Woonzorgcentrum 't Heuverveld

Voor wie omwille van gezondheidsredenen en/of door zijn sociale situatie minder zelfredzaam wordt en zich hierdoor niet langer zelfstandig kan handhaven binnen de huidige woonsituatie, is een opname of een tijdelijk verblijf in aangepaste woonvorm mogelijk. 't Heuverveld wil een 'nieuwe thuis' zijn waar bewoners op een aangename wijze hun tijd kunnen doorbrengen.

Het woonzorgcentrum (WZC) 't Heuverveld ligt midden in een groene en rustige omgeving en beschikt over 80 individuele kamers, een leefruimte per verdiep, een cafetaria, kapsalon, eigen keuken,...

Het WZC is erkend voor de huisvesting van 80 senioren en beschikt over een speciale RVT-erkenning van 41 bedden, inclusief een afzonderlijk verblijf voor dementerende senioren.

Het WZC staat open voor valide, zorgbehoevende en dementerende senioren. In het WZC is er een aanbod van aangepaste verzorging, kinesitherapie, ergotherapie, ontspanningsactiviteiten,... met het oog op activering en optimaal comfort.

Om tegemoet te komen aan de huiselijke sfeer zijn alle kamers voorzien van het nodige basiscomfort (aparte sanitaire cel met toilet en lavabo, oproep- en communicatiesysteem, telefoonaansluiting, kabelaansluiting,...) en aangepast meubilair. Het is tevens toegestaan om de eigen kamer aan te kleden met persoonlijke zaken. Wie dit wil mag een eigen, afwasbare relaxzetel meebrengen. Het is ook toegelaten om een kastje mee te brengen na overleg met de sociale dienst.

De opname in het WZC hoeft geen afscheid te betekenen van de aangename dingen van het leven. Het animatieteam, ergotherapeut en kinesitherapeut zorgen voor een gevarieerd aanbod waar bewoners zin aan kunnen beleven. We houden rekening met de interesses en mogelijkheden van elke bewoner.

Het WZC engageert zich voor een menswaardig levenseinde door een palliatieve zorgcultuur na te streven. Bovendien wordt de bewoner uitgenodigd om in een open en ongedwongen sfeer zijn/haar eventuele wensen aangaande toekomstige zorgen en behandelingen kenbaar te maken.

WZC 't Heuverveld wordt sinds 1 augustus 2018 geëxploiteerd door vzw Heuverveld, een samenwerking van OCMW en gemeente Waasmunster en Samen Ouder vzw.

Voor wie?

Het WZC staat open voor valide, zorgbehoevende en dementerende senioren.

In principe is de minimumleeftijd 65 jaar.

Eerst wordt nagegaan of een opname in het WZC de enige en de meest aangewezen oplossing is voor de zorgvraag die wordt gesteld. Misschien zijn andere oplossingen mogelijk? Indien gekozen wordt voor een inschrijving voor het WZC wordt je aanvraag tot inschrijving overlopen.

Voorwaarden

In principe is de minimumleeftijd 65 jaar.

Hoe aanvragen?

Via de sociale dienst van vzw Heuverveld.

Prijs

Vanaf 1 oktober 2020 is de kostprijs voor nieuwe bewoners (zowel inwoners als niet-inwoners) 56,09 euro per dag

Voor een inwonend koppel wordt een korting van 8 EUR per persoon verrekend.

Inbegrepen in de dagprijs

 • De verpleegkundige verzorging
 • Incontinentiemateriaal
 • Onderhoud kamer
 • Maaltijden (eventueel aangepaste voeding) + koffie + drank bij de maaltijd
 • Standaard toiletartikelen
 • Kabelaansluiting
 • TV op kamer
 • Koelkast
 • Kinesitherapie (bij opname onder RVT-erkenning)

Niet inbegrepen in de dagprijs

 • Cafetaria
 • Was
 • Kapper, pedicure,...
 • Remgeld dokter
 • Medicatie
 • Kinesitherapie (bij opname onder ROB-erkenning)
 • Vervoerskosten, hospitalisatiekosten,...

Individuele supplementen

 • Telefoonabonnement + gesprekskosten
 • Doorsturen post

Wat meebrengen?

Voorzie je van de nodige administratieve gegevens:

 • Identiteitskaart
 • Kleefvignet van de mutualiteit
 • Contactgegevens
 • Gegevens van de huisarts
 • Informatie betreffende de gezondheidstoestand van de toekomstige bewoner (evaluatieschaal)
 • Financiële gegevens