Gemeente Gemeente Waasmunster

Steunmaatregelen

Heb je een laag inkomen en lukt het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen? Komen de facturen op je af en lukt het soms niet meer om ze tijdig te betalen? Lijken hobby’s en ontspanning onmogelijk omdat je budget opgeslorpt wordt door de vaste kosten? Het Sociaal Huis kan misschien helpen. We hebben een waaier aan steunmaatregelen voor mensen met een beperkt budget.

Om te bepalen wie in aanmerking komt, gebruiken we de Europese armoedenorm. We kijken naar jouw gezinsinkomen in jouw gezinssituatie. Zijn jullie bereid om te werken of lukt dat niet door gezondheidsredenen en zijn je inkomsten per maand lager dan volgende bedragen?

  • Voor een alleenstaande: 1.230 euro
  • Een alleenstaande met 1 kind (jonger dan 14 jaar): 1.600 euro
  • Een koppel: 1.846 euro
  • Een koppel met 1 kind (jonger dan 14 jaar): 2.215 euro
  • Een koppel met 2 kinderen (jonger dan 14 jaar): 2.584 euro
  • Een koppel met 3 kinderen (jonger dan 14 jaar): 2.952 euro

Per extra kind vanaf 14 jaar: 615 euro extra.
Per extra kind jonger dan 14 jaar: 369 euro extra.

Aangezien de kosten voor kinderen in co-ouderschap normaliter voor elk de helft over de beide ouders verdeeld worden, wordt voor een kind in co-ouderschap slechts de helft van het bij te tellen bedrag toegekend.

We houden ook rekening met medische uitgaven die zwaar op je budget wegen als je inkomsten hoger zijn.

Twijfel niet en maak een afspraak bij het Sociaal Huis voor meer informatie of om steun aan te vragen, we onderzoeken dan of je in aanmerking komt voor volgende steunmaatregelen:

1. Een tussenkomst vanuit het Fonds gas en elektriciteit

Je kan een tussenkomst van € 300 per jaar krijgen voor je achterstallige gas- en elektriciteitsfactuur of waterfactuur of wanneer je de factuur niet kan betalen.

Kathy aan het woord: "Ik schrok dit jaar van de afrekening van de elektriciteit. Het sociaal tarief was weggevallen toen ik begon te werken. Door de tussenkomst van het sociaal huis, zijn de maandelijkse afbetalingen die ik zelf moet doen lager."

2. Toelage sociale participatie en activering

Je kan tot € 100 per persoon ontvangen inzake maatschappelijke participatie: je lidgeld van een hobby, opleidingskosten, een uitstap, tussenkomst in je internetabonnement,…

3. Sociale kruidenier Slaatje Praatje

Je komt in aanmerking voor een toegangspasje voor de sociale kruidenier waar je tweewekelijks een voedselpakket kan ophalen.

4. Nieuwjaarstoelage

Om mensen met een beperkt budget toch een warme eindejaarsperiode te kunnen laten beleven, voorzien we een nieuwjaarstoelage van € 120 per koppel, € 60 voor een alleenstaande én voor een inwonend meerderjarig kind/persoon en € 40 per persoon ten laste. Voor kinderen die in het kader van co-ouderschap worden opgevoed, bedraagt de toelage 50% van het bedrag per kind ten laste

Voor gezinnen met een beperkt inkomen met kinderen zijn er extra maatregelen mogelijk:

5. Toelage ter bestrijding van kinderarmoede

Het OCMW kan helpen met de schoolkosten, kosten voor logopedie, beugel, pampers met een maximum van € 100 per minderjarig kind per jaar.

Marie vertelt: ‘Ik ben blij dat het OCMW af en toe de pampers van mijn zoontje terugbetaalt. Alle beetjes helpen’.

6. Een individueel verminderd tarief kinderopvang

Ouders van wie het inkomen onder de norm ligt én die leefloon ontvangen, kunnen een individueel verminder tarief kinderopvang van € 1,69 per opvangdag bekomen.

7. Schooltoelage

Om ouders een duwtje in de rug te geven in de dure septembermaand, voorzien we een schooltoelage van maximaal € 60 per kleuter en lager schoolkind, € 120 per kind in het middelbaar onderwijs en € 150 per kind in het hoger onderwijs. Deze toelage wordt toegekend op basis van voorgelegde facturen m.b.t. de schoolactiviteiten. Voor kinderen die in het kader van co-ouderschap worden opgevoed, bedraagt de schooltoelage 50% van bovengenoemde bedragen.

8. Tussenkomst warme maaltijden op school

Aan kinderen die in Waasmunster naar school gaan, wordt per warme maaltijd op school een tussenkomst toegekend: voor kleuters € 1,5 per maaltijd en voor kinderen in het lager onderwijs € 2,5 per maaltijd.

9. Tussenkomst in eerste en tweede leeftijdsmelk voor baby’s

Het Sociaal Huis kan ook voor gezinnen waar een financiële nood is, een tussenkomst geven voor de eerste- en tweedeleeftijdsmelk voor baby’s, na doorverwijzing van Kind & Gezin. Als de ouders kiezen voor borstvoeding, kan het sociaal huis een tussenkomst in afkolfmateriaal toekennen.

Naast deze steunmaatregelen kan het OCMW ook andere steun bieden

  • Heb je hoge medische en farmaceutische kosten of moet je gezondheidszorgen uitstellen omdat je ze niet kan betalen?
  • Moet of wil je verhuizen naar een betaalbare of gezondere woning, maar heb je onvoldoende financiële middelen voor een huurwaarborg?
  • Zoek je noodopvang?
  • Zit je met een probleem en wil je psychosociale begeleiding om je situatie aan te pakken?

De maatschappelijk werkers kunnen je ondersteunen in je zoektocht naar een oplossing. 

Wil je meer informatie, dan kan je terecht in het Sociaal Huis tijdens de openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 9 -12 u. en donderdag ook van 14 -18 u.

Maak eerst een afspraak via 052 25 13 00 of info.ocmw@waasmunster.be.