Gemeente Gemeente Waasmunster

Arbeidstrajectbegeleiding (art. 60§7)

Door arbeidstrajectbegeleiding trachten we een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende en zoekt een passende job of stageplaats.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor de arbeidstrajectbegeleiding:

  • moet je cliënt zijn van het Sociaal Huis
  • moet je behoren tot een specifieke kansengroep:
    • leefloongerechtigde
    • allochtoon
    • laaggeschoold
    • werkzoekende met een arbeidshandicap

Hoe aanvragen?

Via het Sociaal Huis. Een maatschappelijk werker bekijkt samen met jou of je in aanmerking komt en wat jouw mogelijkheden zijn.