Gemeente Gemeente Waasmunster

Budgetbeheer

Budgetbeheer gaat een stap verder dan budgetbegeleiding. Bij budgetbegeleiding houd je jouw budget zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt je budget beheerd door jouw maatschappelijk werk(st)er.

Er wordt een overeenkomst opgesteld met de wederzijdse rechten en plichten tijdens de periode van beheer. De afbetaling van de schulden verloopt via afbetalingsplannen in overleg met de schuldeisers. De cliënt ontvangt wekelijks een leefgeld waarvan de omvang onderling bepaald kan worden. Met dit leefgeld dienen de dagelijkse kosten (voeding, kleding, verzorging) te worden betaald.

Voor wie?

Als je moeilijkheden hebt met het beheren van je budget kan je een beroep doen op het budgetbeheer van het OCMW.

Hoe aanvragen?

Via een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis.

Afhandeling

  • Is budgetbeheer iets voor jou, dan zal de maatschappelijk werk(st)er een inventaris opstellen van al jouw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Daarna wordt er een budgetbeheerrekening geopend op uw naam.
  • Al jouw inkomsten worden voortaan op deze rekening gestort. Jouw maatschappelijk werk(st)er beheert deze rekening en zal er jouw kosten en eventuele schulden mee afbetalen.
  • Je ontvangt een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor uw dagelijkse uitgaven.
  • Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.