Gemeente Gemeente Waasmunster

Noodwoning

Indien je door een plotse overmachtssituatie (bv. brand, uithuiszetting, relationele problemen, … ) niet meer beschikt over een dak boven het hoofd dan kan je tijdelijk opgevangen worden in een noodwoning. 

Indien nodig wordt je tijdens je verblijf begeleid door een maatschappelijk werker/woonbegeleider in de zoektocht naar een eigen woning.

Voor wie?

Personen en gezinnen die verblijven in Waasmunster die als gevolg van een noodsituatie met een dringende woningnood kampen. Een noodsituatie is een onvoorziene, plotse omstandigheid of gebeurtenis buiten de wil van de betrokkene(n) om. 

Voorwaarden

De tijdelijke woonst wordt toegekend bij beslissing van het bijzonder comité voor de sociale dienst of bij dringende beslissing van de voorzitter na een onderzoek van de omstandigheden door een maatschappelijk werker.

De tijdelijke woonst wordt maximaal voor 3 maanden toegekend, deze periode is slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden éénmaal verlengbaar met 3 maanden.

Hoe aanvragen?

Via het Sociaal Huis. 

Prijs

De tijdelijke woonst wordt ter beschikking gesteld voor een dagbedrag van € 15, water, gas, elektriciteit, internet, televisie en brandverzekering inbegrepen. Dit stijgt tot € 20 na de eerste drie maanden. De gebruiker dient een waarborg te betalen van € 250.