Gemeente Gemeente Waasmunster

Voorschotten op sociale uitkeringen

Indien de uitbetaling van je sociale zekerheidsuitkering (werkloosheid, ziekte, invaliditeit, pensioen, kinderbijslag) of je loon te lang op zich laat wachten, kan het Sociaal Huis je een voorschot geven om deze periode te overbruggen. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Voorwaarden

Een maatschappelijk werker zal nagaan of je recht hebt op deze voorschotten.

Hoe aanvragen?

Via het Sociaal Huis. Een maatschappelijk werker zal nagaan of je recht hebt op deze voorschotten.