Gemeente Gemeente Waasmunster

Tap- en exploitatievergunning horeca

Elke natuurlijke- en rechtspersoon die een horecazaak wil openen of overnemen, moet een toelating tot opening aanvragen. Deze toelating omvat twee luiken:

  • een tapvergunning (enkel nodig voor zaken die gegiste en/of sterke drank schenken)
  • een exploitatievergunning

Hoe aanvragen?

De vergunningen kunnen schriftelijk aangevraagd worden met het aanvraagformulier dat je onderaan de pagina kan downloaden. Dit formulier moet uiterlijk 2 maanden voor de opening van de horecazaak aan de dienst Financiën bezorgd worden, en dit via aangetekend schrijven of door afgifte tegen ontvangstbewijs.

Regelgeving

Het volledige reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken kan je hieronder downloaden.