Gemeente Gemeente Waasmunster

Gemeentelijke premie startende ondernemer


Om het economisch weefsel in Waasmunster verder te versterken zijn startende ondernemers van cruciaal belang. Nieuwe ondernemers worden door de gemeente dan ook warm onthaald.

Sinds 1 januari 1998 verwelkomt de gemeente nieuwe ondernemers daarom met een mooie starterspremie!

 

Voorwaarden

Binnen de perken van de kredieten die op het goedgekeurde gemeentelijk budget voorzien zijn, biedt de gemeente een premie aan de personen die zich op haar grondgebied komen vestigen als beginnende zelfstandige/bedrijfshoofd/vrij beroep in hoofdberoep.

De premie geldt als gedeeltelijke vergoeding voor volgende investeringen:

  • de nieuwbouw of verbouwing van kantoren, winkels en werkhuizen;
  • de winkelinrichting, stock niet inbegrepen;
  • de ambachtelijke werktuigen zoals toestellen en machines die rechtstreeks in het kantoor, de werkplaats of op de werf worden aangewend, met uitsluiting van rollend materieel.

De werktuigen moeten nieuw of herbouwd zijn en de factuur moet worden voorgelegd.

 

Procedure

Het aanvraagformulier onderaan deze pagina moet ingediend worden bij het gemeentebestuur binnen de 2 jaar na de datum waarop het beroep, waarvoor de premie wordt aangevraagd, als hoofdberoep werd gestart.

 

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag voeg je volgende documenten toe:

  • een bewijs van goed gedrag en zeden (ook wel uittreksel uit het strafregister genoemd; model 1 art. 596.1)
  • bewijsstukken (facturen, overnamecontract, e.d.) tot staving van de investering;
  • een attest (sociale zekerheid) met vermelding van de datum van aansluiting van de aanvrager in hoofdberoep;
  • een attest waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan de vestigingswet of indien deze niet van toepassing is een afschrift van het behaalde diploma of getuigschrift of een bewijs van de leidende functie zoals bepaald is in artikel 5.A.

 

Bedrag

De premie bedraagt 10% van de bewezen investeringen, met een maximum van 500 euro.

 

Regelgeving

Het volledige reglement, met alle modaliteiten, kan je hier downloaden.