Gemeente Gemeente Waasmunster

Natuur

Waasmunster is één van de weinige Vlaamse gemeenten waar het cuestalandschap zo duidelijk zichtbaar en voelbaar is van heide tot Durmevallei

Het cuestalandschap bestaat uit een cuestarug, een korte steile helling in het landschap, en een cuestafront, een lange zachte helling naar de Durmevallei.

De Durmevallei is met zijn grasgroene meersen gelegen op 4 à 5 meter boven het zeeniveau. Je kan een ijkpunt van 5 meter boven het zeepeil terugvinden aan de pui van de OLV-kerk in de Kerkstraat.

De zandige cuestarug is gelegen op 30 à 35 meter hoogte in het noorden.

Wandelaars en fietsers merken duidelijk het verschil in de bodem tussen de zanderige cuestarug en het modderige lager gelegen valleigebied. De diepe bedding van de E17 geeft de golving van het Wase cuestalandschap mooi weer.

Een bronnengebied in de Durmevallei toont een unieke biotoop met planten zoals slanke sleutelbloem, gele dovenetel, muskuskruid, moeraskers, bosanemoon,... Ontdek vooral vanaf half maart tot eind april in de omgeving van Sombeke deze unieke en kleurrijke bronvegetatie.

Zowel het landschap als de vegetatie variëren van een droog golvend landschap met bossen en heide op de Wase cuesta naar een vochtig, nat landschap in het valleigebied met een meersenvlakte en rietkragen langs de oevers en dijken van de Durme.

De Durme slingert zich door het landschap van Waasmunster. Mooie dijken bieden vele wandelaars en fietsers een aangename en sportieve uitstap.

Een aangename ontdekking voor elke natuurliefhebber die houdt van een erg gevarieerde flora en fauna.

In de wintermaanden zijn de meersen een bijzondere pleisterplaats voor watervogels zoals wilde eend, bergeend, blauwe reiger, wintertaling, waterhoen, meerkoet,...

Bij zeer hoge waterstanden kan de dijk tussen de oude spoorwegdijk en de Rietsnijderij overlopen. Deze overstroming geeft een prachtig schouwspel aan het Durmelandschap Een mooie gelegenheid voor amateurfotografen om prachtige beelden te maken over de vloedkracht van de Durme.

De cuestarug of de korte steile hellingen zijn erg interessant en aantrekkelijk voor mountainbikers en veldlopers. De Baudelodreef, Dommeldreef of Steengelaagwegel zijn trage zandwegen die sportieve kuitenbijters uitdagen.

Terwijl het cuestafront heel veel gezinnen, wandelaars of ruiters aantrekt die houden van een open, licht golvend landschap.

Zo is de Reuzelboswegel een mooie omgeving waar het zicht op de lager gelegen Durmevallei of het Dorp van Waasmunster met zijn opvallende ‘skyline’ van torentjes verrassend mooi is in alle seizoenen. In de zomerperiode kan de hoge maïs dit uitzicht tijdelijk beperken.

De lokale Natuur en Milieuvereniging (NeM) organiseert tal van themawandelingen zowel in de Durmevallei als op de heide. In de herfstperiode zijn de bossen van Waasmunster een paradijs voor de liefhebbers van paddenstoelen, zwammen en tamme kastanjes.

Cuestalandschap met dennenbossen tussen Oud Vliegveld en Veldstraat in Sombeke

Durmevallei met meersen en rietkragen langs de oevers en de dijken

Speel- en natuurbos De Vaag in de Oudeheerweg-Heide

Eekhoekbos in de Oudeheerweg-Heide

Waterrecreatie op de Hamputten in de Hamstraat

Domein Beerkaai in het Groot Broek in Sombeke

Oude spoorwegbedding en Trage wegen

De Oude Durme bestaat uit een verlandingszone en een moeraszone op de rechteroever van de Durme.

De Rietsnijderij zijn typisch zoetwater slikken– en schorrengebied op de noordelijke oever van de Durme. Opvallend is de bloei in het voorjaar van de dotterbloemen.

Het Vlaszakbronbos en het Dommelbronbos zijn twee veenbosjes met een vrij drassige bodem met vooral zwarte els en een prachtige voorjaarsvegetatie in Sombeke.