Gemeente Gemeente Waasmunster

Vrijstelling heffing waterverontreiniging

Iedereen die water verbruikt van een watermaatschappij of een eigen waterwinning, of water loost, moet een bijdrage voor de zuivering van het afvalwater betalen.

Iedere heffingsplichtige die het huishoudelijk afvalwater van zijn woongelegenheid in een reglementaire Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) zuivert, kan een vrijstelling krijgen van de heffing op de waterverontreiniging.

De vrijstelling wordt alleen op schriftelijk verzoek toegestaan. De aanvrager moet een verklaring van de burgemeester bij zijn vrijstellingsaanvraag voegen.

Voor wie?

Iedere heffingsplichtige die het huishoudelijk afvalwater van zijn woongelegenheid in een reglementaire Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) zuivert, en voldoet aan de vermelde voorwaarden.

Voorwaarden

  • Het huishoudelijk water wordt gezuiverd in een IBA. Deze IBA wordt beheerd door de aanvrager, door de gemeente of door de openbare watermaatschappij.
  • De IBA is aangelegd op het ogenblik dat de woning nog niet kon worden aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
  • De IBA moeten zijn gebouwd en worden uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming met de voorschriften uit VLAREM II.

Hoe aanvragen?

Richt jouw vraag tot het bekomen van een attest aan de milieudienst. 

Afhandeling

Wie een heffingsbiljet ontvangt en in aanmerking komt voor een vrijstelling, moet een schriftelijke aanvraag voor vrijstelling indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), binnen de drie maanden na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet.

Je voegt bij je aanvraag:

  • een kopie van het heffingsbiljet
  • het attest van de burgemeester 

Het attest van de burgemeester heeft een geldigheidstermijn van vijf jaar.