Gemeente Gemeente Waasmunster

Niet-gemeentelijke premies

Talrijke overheidsinstanties verlenen premies voor renovatie, aanpassing en nieuwbouw van een woning.

Sommige premies hebben strikte voorwaarden over het inkomen van de aanvragers, … Andere premies hebben voorwaarden over de technische eigenschappen van de (renovatie)materialen. 

De belangrijkste premiesverstrekkers zijn:

  • Fluvius: voor energiebesparende investeringen (ook voor nieuwbouw)
  • Vlaamse overheid: voor renovatiewerken en aanpassingswerken (specifieke behoeften bewoners)
  • Federale overheid: voor werken die aanleiding geven tot belastingvermindering

Voor wie?

Iedereen die een woning bezit, verhuurt (meestal in samenwerking met een sociaal verhuurkantoor) en huurders-bewoners van een woning.

Meer info

Wij verwijzen u hierbij naar de websites van de premieverstrekkers:

Premies Fluvius

Premies Vlaamse overheid

Premies federale overheid