Gemeente Gemeente Waasmunster

Gemeentebelasting op reclamevoertuigen op de openbare weg

Voor wie?

Natuurlijke en rechtspersonen die reclame voeren d.m.v. reclamevoertuigen geplaatst op de openbare weg of het openbaar domein.

Voorwaarden

Onder reclamevoertuigen wordt verstaan: aanhangwagens of voertuigen, al dan niet uitgerust met een motor, die op de openbare weg of op het openbaar domein worden geplaatst met louter publicitaire doeleinden.

Voertuigen die publiciteit voeren die betrekking heeft op de handel of de nijverheid van de vervoerder, en uitsluitend dienen voor het vervoer van koopwaar, en voertuigen die bijkomstig voorzien zijn van publiciteit en niet met uitsluitend publicitaire doeleinden de openbare weg gebruiken, worden niet als reclamevoertuigen aanzien.

Hoe aanvragen?

Minstens 24 uur vooraf aangifte doen bij het gemeentebestuur.

Prijs

25 euro per dag per voertuig.

Regelgeving

De integrale tekst van het belastingreglement kan je hieronder downloaden.