Gemeente Gemeente Waasmunster

Belastingreglement op sommige tussenkomsten van de gemeentepolitie

Voor wie?

Degene die de interventie noodzakelijk maken, degene die hen opdracht of toelating gaf, of de eigenaar voor zover aangenomen en bewezen kan worden dat hij effectief schuldig of medeplichtig is.

Prijs

  1. Voor het weghalen van autovoertuigen: terugvordering van de door de gemeente gemaakte takelkosten.
  2. Voor het bewaren en stallen van autovoertuigen: 6,25 euro per dag. Elke begonnen dag wordt als een volledige dag geteld.
  3. Voor het nodeloos alarmeren van de politie: 150 euro per oproep vanaf het derde nodeloos alarm.
  4. Voor het vervoeren van dronken personen of van personen die zich in soortgelijke toestand bevinden ten gevolge van het gebruik van verdovende of hallucinatie verwekkende middelen, naar huis, naar een verpleeginstelling of naar het politiekantoor: 150 euro.
  5. Voor het vervoer van bestuurlijk aangehouden personen naar een politiekantoor of naar een andere bestemming die naargelang het geval meer aangewezen zou kunnen zijn (thuis, verpleeginstelling, bij de meerderjarige die het ouderlijk gezag of feitelijk toezicht uitoefent, enz.): 150 euro.
  6. Voor het weghalen van allerhande afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten: 500 euro per weghaalbeurt inclusief de door de reinigingsdienst gemaakte kosten, de personeels-, de administratieve en de vervoerkosten. Wanneer de werkelijke kosten voor ophaal en vervoer voornoemd bedrag overstijgen, zal de werkelijke kostprijs aangerekend worden.

Afhandeling

Contante inning of indien niet mogelijk inkohiering.

Regelgeving

De integrale tekst van het belastingreglement kan je hieronder downloaden.