Gemeente Gemeente Waasmunster

Belasting op bewegwijzeringsborden

Voor wie?

Private bedrijven of instellingen die bewegwijzering wensen te plaatsen op de openbare weg, of die zichtbaar is van op de openbare weg.

Voorwaarden

Buiten de bewegwijzering gekocht en geplaatst door het gemeentebestuur mag geen enkele andere bewegwijzering voor private instellingen of bedrijven worden geplaatst.

Hoe aanvragen?

Schriftelijke aanvraag bij het College van burgemeester en schepenen.

Prijs

  • Voor het plaatsen van bewegwijzeringsborden: 90 euro per bord
  • Jaarlijkse belasting van 25 euro per bord

Afhandeling

De belasting voor het plaatsen moet vooraf betaald worden. De jaarlijkse belasting wordt ingekohierd en geïnd via aanslagbiljet.

Regelgeving

De integrale tekst van het belastingreglement kan je hier downloaden.

Uitzonderingen

Private instellingen met als hoofddoel onderwijs of opvoeding zijn vrijgesteld van de jaarlijkse belasting.