Gemeente Gemeente Waasmunster

Verwarmingstoelage

De maximumprijs van huisbrandolie is aanzienlijk gestegen. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. Daarom werd de vzw Sociaal Verwarmingsfonds opgericht. Het komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het is een uitvoerend initiatief van de overheid, de OCMW's en de petroleumsector.

Het Sociaal Verwarmingsfonds wordt gespijsd via een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten die bestemd zijn voor verwarming (huisbrandolie en bulk propaangas).

De toelage schommelt tussen 14 en 20 cent per liter. Dit bedrag hangt af van de gefactureerde prijs van de brandstof: hoe hoger de prijs, hoe groter de tussenkomst. Het Fonds komt tussen voor maximum 1500 liter en voor een totaalbedrag van maximum 300 euro per gezin per kalenderjaar.

De forfaitaire toelage voor verwarmingspetroleum aan de pomp bedraagt € 210. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Voor wie?

 1. Personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en
  invaliditeitsverzekering (categorie 1). Tevens is vereist dat het jaarlijks bedrag van het bruto belastbaar gezinsinkomen van deze gerechtigden, niet hoger is dan € 18.730,66 (index september 2018) verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste.
 2. Personen met een laag inkomen, genoemd ‘categorie 2’: het jaarlijks bruto belastbaar
  gezinsinkomen is lager of gelijk aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste. Voor de berekening van dat inkomen wordt rekening gehouden met het kadastraal inkomen (van andere woningen dan de gezinswoning).
 3. Personen met schuldoverlast (categorie 3) : personen met een schuldbemiddeling in het kader van de wet op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling en die
  de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Voorwaarden

Inwoner van Waasmunster zijn, behoren tot de doelgroep (inkomensgrenzen) en effectief gebruik maken van de brandstof waarvoor je de steun kan krijgen.

Het leveringsadres op de factuur moet overeenstemmen met het adres waar je gewoonlijk verblijft.

Hoe aanvragen?

Via het Sociaal Huis.

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart
 • een kopie van de leveringsfactuur of –bon
 • indien je in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft
 • voor catégorie 3, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar

Meer info

In het Sociaal Huis, op de website van het verwarmingsfonds of via het gratis nr. 0800 90 929.