Gemeente Gemeente Waasmunster

Kermisvergunning


In Waasmunster gaan jaarlijks een aantal (wijk)kermissen door.

  • 1000-appels: 1e zondag van mei
  • Jaarmarkt (Waasmunster centrum): Paasmaandag
  • Ruiterkermis: 4e zondag van mei
  • Sombeke kermis: zondag na 16 augustus
  • Statiekermis: zondag na 21 juli

Wie met een attractie wil deelnemen aan één van de kermissen, moet hiervoor een vergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

De vergunningen zijn 5 jaar geldig.

Voorwaarden

Je kan de vergunning aanvragen als je:

  • onderdaan bent van een land van de Europese Economische Ruimte (EU plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).
  • de nodige beroeps- of arbeidskaart hebt of ervan vrijgesteld bent.
  • als werkgever voldoet aan de kennis van het bedrijfsbeheer en eventueel van restaurateur.
  • als uitbater van een kermisattractie met aandrijving, een risicoanalyse van uw attractie hebt.

Hoe aanvragen?

Je dient een schriftelijke aanvraag in, gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Bij de aanvraag moet een verzekerings- en keuringsattest toegevoegd worden. 

Prijs

Een standplaats kost 0,15 €/m² per dag waarop jouw kraam of attractie open is, met een minimum van 5 € per dag.