Gemeente Gemeente Waasmunster

Wettiging handtekening

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

Je kan je handtekening laten wettigen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar je woont.

Voorwaarden

  • de persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden, moet zijn woonplaats hebben in de gemeente.
  • het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken.

Hoe aanvragen?

De burgemeester van de gemeente of zijn gemachtigde gaat na of de te legaliseren handtekening overeenstemt met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld.

Hiervoor kom je langs bij het loket van de dienst Burgerzaken.

Prijs

Gratis.

Uitzonderingen

Voor vreemdelingen of Belgen die niet in België wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden door de Minister van Buitenlandse Zaken.

Wat meebrengen?

  • Het document waarop de handtekening moet gewettigd worden.
  • Je identiteitskaart

Laat je de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet je de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.