Gemeente Gemeente Waasmunster

Opgraving van stoffelijk overschot of urne

Onder bepaalde voorwaarden kan de burgemeester van een Vlaamse gemeente de toestemming verlenen om een stoffelijk overschot of een asurne uit een graf te laten opgraven met de bedoeling te herbegraven op een andere locatie of, in geval van een stoffelijk overschot, te cremeren. Die toelating kan enkel om ernstige redenen of op gerechtelijk bevel. De gemeente kan zelf bepalen wat de ernstige redenen kunnen zijn.

Hoe aanvragen?

De nabestaanden of degene die de opgraving wenst, dient een gemotiveerde, schriftelijke aanvraag te richten aan het college van burgemeester en schepenen.

Prijs

Het opgraven van een stoffelijk overschot kost 1500 euro.

Het opgraven van een urne kost 350 euro.