Gemeente Gemeente Waasmunster

Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

Familie en erfgenamen zijn verplicht bij overlijden de begrafenis te regelen en zij betalen dan ook de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben, zal de gemeente een minimale begrafenis verzorgen.

Voorwaarden

  • Niemand kan of wenst de begrafenis te regelen.
  • Het beschikbaar vermogen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen.
  • De eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met het Sociaal Huis. Een maatschappelijk werker zal de concrete situatie samen met jou bekijken. Als het Sociaal Huis tussenkomt in de begrafeniskosten, dan zal er een sociaal en financieel onderzoek worden uitgevoerd.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • bewijs van je financiële situatie