Gemeente Gemeente Waasmunster

Ondernemend Waasmunster

Ondernemend Waasmunster is een gemeentelijke adviesorgaan alle “middenstandsaangelegenheden”, of meer globaal de activiteiten van alle ondernemers. In de praktijk verleent hij dus de gemeente advies over alle zaken die de gemeentelijke economie aanbelangen.

Ondernemend Waasmunster heeft volgende opdrachten:

  • Advies geven aan het gemeentebestuur (in ruime zin) over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het plaatselijk economisch leven en de plaatselijke ondernemingen (zowel eenmanszaken als vennootschappen). Hij kan dit doen op eigen initiatief of indien daarom wordt gevraagd.
  • Organiseren en coördineren van allerlei acties en initiatieven ter bevordering van de plaatselijke economie (bvb. uitgifte van een elektronische en papieren ondernemingsklapper, organisatie van de eindejaarsactie en medewerking aan de actie “Belgerinkel”, ...)
  • Initiatieven nemen of ondersteunen die kunnen bijdragen tot een betere informatie, voorlichting en vorming van de plaatselijke ondernemers (bvb. organiseren van workshops over belangrijke en actuele onderwerpen, het geven van informatie en tips om het ondernemen te vergemakkelijken en te bevorderen)
  • Verdedigen van de belangen van de plaatselijke ondernemers telkens als er gemeentelijke beslissingen worden genomen of overwogen (bvb. bij het uitstippelen en uitvoeren van het gemeentelijk beleid, bij het uitvoeren van wegenwerken, ...). Met dat doel zal het bestuur van de Middenstandsraad zo nodig in dialoog gaan met het gemeentebestuur.

In het algemeen rekent Ondernemend Waasmunster het tot zijn taak om het de ondernemers gemakkelijker te maken om in Waasmunster te ondernemen. Daartoe is het belangrijk dat er een dialoog kan worden gevoerd met de leden van de Raad. Dit gebeurt op geregelde tijdstippen tijdens de algemene vergadering. Alle ondernemers worden daar steeds toe uitgenodigd. Zij zijn immers automatisch lid van Ondernemend Waasmunster.

Daarnaast kan elke belanghebbende natuurlijk ook een probleem of suggestie in verband met de plaatselijke economie meedelen aan de bestuursleden . Die kunnen er dan zo snel mogelijk de nodige aandacht aan besteden.

Ondernemend Waasmunster is ook de uitgever van lokale waardebons die bij het grootste deel van de Waasmunsterse handelaren kunnen worden gebruikt (zie de lijst onderaan deze pagina).

Meer info

www.ondernemendwaasmunster.be

Voorzitter:
Rudy Debbaut
Nijverheidlaan 132
9250 Waasmunster
Tel. 052 46 25 83
voorzitter@ondernemendwaasmunster.be

Ondervoorzitter - Secretaris:
Pascal D'Eer
Durmedal 2
9250 Waasmunster
Tel. 052 46 43 65

https://www.facebook.com/ondernemendwaasmunster