Gemeente Gemeente Waasmunster

Kind en Gezin

Het lokale team van Kind en Gezin neemt de rol op van het gidsend informeren van gezinnen van bij de kinderwens tot de kinderen de leeftijd hebben van 25 jaar. Zij doen dit voor zowel de preventieve gezondheidszorg als voor thema’s kinderopvang, adoptie en groeipakket.

Tussen de leeftijd van 0 tem 3 jaar is er een uitgebreid eigen aanbod waarbij de klemtoon ligt op dienstverlening op maat van het gezin.

Concreet: Tijdens de zwangerschap wordt vooral informatie aangeboden via de website www.kindengezin.be. Aanstaande ouders kunnen hier ook inschrijven op de zwangerschapsnieuwsbrieven en op de zwangerschapsmagazines. Voor de medische opvolging van de zwangerschap wordt verwezen naar de gynaecoloog en vroedvrouw.

Bij de start van de dienstverlening is er een huisbezoek.

De medische preventie ligt voor elk kind vast op specifieke leeftijden waarvoor de ouder terecht kan op het consultatiebureau.

De rest van de dienstverlening wordt op maat georganiseerd.

Ouders kunnen aansluiten bij een waaier van activiteiten. Sommige ouders hebben liever een extra huisbezoek of een inloopmoment, andere ouders willen contact via sociale media, en nog anderen houden ervan om in groep samen te komen rond een thema. Om nog beter aan te sluiten op deze vragen worden er, in samenspraak met de ouders, lokale activiteiten uitgewerkt. Ouders zijn vrij om hier aan deel te nemen.

Na de leeftijd van 3 jaar worden de ouders steeds verder op weg geholpen met hun vragen en dit in samenspraak met de partners waarmee wordt samengewerkt.