Gemeente Gemeente Waasmunster

Afvalophaling

Afvalintercommunale MIWA organiseert de inzamelingen aan huis in Waasmunster voor volgende afvalfracties: 

 • restafval
 • groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
 • plastiek flessen & flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD)
 • papier en karton
 • snoeihout (vaste ophaaldag in januari + 2 extra ophaalmomenten op aanvraag)
 • grof huisvuil (enkel op afspraak)

Restafval wordt opgehaald via het Diftar-systeem (Diftar staat voor Gedifferentieerd tarief). 

Elk gezin kan hiervoor beschikken over een grijze container, beschikbaar in drie formaten: 40l, 120l of 240l. 

Als de container aangeboden wordt, wordt deze gewogen. Twee maal per jaar krijg je een aanslagbiljet toegestuurd per post. Hierop zie je een overzicht van het restafval dat je het afgelopen half jaar hebt buiten gezet. 

Ook tweede-verblijvers, handelaars, zelfstandigen, kmo's, vzw’s en verenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden instappen op het Diftar-systeem. Meer informatie hierover kan je hier vinden.

Plaats de afvalstoffen buiten vóór 6 uur op de dag van de ophaling, of na 20 uur de avond voordien. Op de afvalkalender kan je terugvinden wanneer welke afvalfractie wordt opgehaald. Een gedrukte versie ontvang je jaarlijks in je brievenbus. 

Bij klachten over de (niet-)ophaling van uw afval, kan je terecht bij MIWA op het telefoonnummer 03 776 72 50.

Prijs

RESTAFVAL
Tarief per kilogram gewogen gewicht

 • Voor de eerste 100 kg (per jaar en per gezinslid): 0,23 euro per kg
 • Voor elke bijkomende kg: 0,30 euro per kg. 

Deze tarieven zijn van toepassing op gedomicilieerde inwoners waarvan de gezinssamenstelling en het rijksregisternummer van de referentiepersoon van het gezin gekend zijn bij MIWA. 

Aanbiedkost
Telkens wanneer je de grijze huisvuilcontainer aanbiedt ter lediging, betaal je een forfaitaire aanbiedkost, afhankelijk van het formaat van je container.

 • 40l: 0,15 euro
 • 120l: 0.30 euro
 • 240l: 0,60 euro 

Slot (optioneel):
Wie dat wenst, kan een slot laten installeren op de container. Hiervoor betaal je 25 euro. 

Bijkomende container (optioneel):
Inwoners kunnen opteren voor een tweede container, die aangekocht moet worden. 

 • 40l: 35 euro
 • 120l: 45 euro
 • 240l: 50 euro 

Omruiling container
Binnen het jaar na activatie van de container: gratis (voor de eerste wissel)

Na een jaar na activatie van de container: 35 euro. 

Tegemoetkoming:belastingvermindering
Er wordt een vermindering van 35,00 EUR per jaar voorzien aan de gezinnen die op 1 januari van het aanslagjaar zijn ingeschreven in het bevolkingsregister en waarvan het gezinshoofd behoort tot één van de volgende categorieën :

De gezinnen waarvan het gezinshoofd geniet van het zgn. WIGW-tarief.

Deze gezinnen kunnen hun gezinssituatie bewijzen door middel van een attest van hun ziekenfonds. 

Gezinnen waarvan één van de leden ouder dan 4 jaar :

In aanmerking komt voor de incontinentietoelage van de verplichte ziekteverzekering voor zover zij verzorgd worden in een thuiszorgsituatie (namelijk personen die op de Katzschaal een score hebben van 3 tot 4 punten voor het criterium incontinentie),

of

Een zwaar zorgbehoevende persoon in de thuiszorg die in aanmerking komt in het kader van de zorgverzekering voor tussenkomst professionele zorg voor zover het incontinentiemateriaal betreft (namelijk personen die op de BEL-schaal een score hebben van 2 tot 3 punten voor het criterium incontinentie) is,

of

Een persoon die in het kader van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) omwille van een lichamelijk letsel in aanmerking komt voor een tegemoetkoming incontinentie (leeftijd tussen 4 en 65 jaar) is.

Deze personen moeten via een attest van de zorgkas, het ziekenfonds of het VAPH bewijzen dat zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. 

Gezinnen met 3 kinderen jonger dan 21 jaar. Kinderen getroffen door een handicap van ten minste 66% of die ten minste 9 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid worden voor toepassing van dit reglement als 3 kinderen aanzien 

Per gezin wordt maximaal één belastingvermindering toegekend.

Vind hier het antwoord op veelgestelde vragen.


PMD-ZAKKEN

1 rol met 20 PMD-zakken: 5 euro


GFT-LABELS

1 vel met 10 groene GFT-labels voor 40l container: 7,5 euro
1 vel met 10 blauw GFT-labels voor 120l container: 24 euro
1 vel met 10 paarse GFT-labels voor 240l container: 48 euro


LUIERZAKKEN

1 rol met 20 luierzakken (30l) : 23,23 euro

Luierzakken zijn te koop in:

 • Gemeentehuis (dienst Onthaal, Vierschaar 1)
 • Carrefour Market, Hoogstraat 76
 • Smatch Belsele, Grote Baan 121

Meer info

Blauwe PMD-zakken en GFT-labels kan je aankopen bij de dienst Onthaal in het gemeentehuis, en bij volgende plaatselijke winkeliers:

 • Carrefour Market, Hoogstraat 76
 • Smatch Belsele, Grote Baan 121
 • Colruyt Lokeren, Gentse Steenweg 22 - 9160 Lokeren
 • Colruyt Sint-Niklaas, Smisstraat 109 - 9100 Sint-Niklaas