Gemeente Gemeente Waasmunster

Vrijetijdsraad


Versterk jij mee het vrijetijdsbeleid in Waasmunster? Klik hier! 


Doelstelling/bevoegdheden

De vrijetijdsraad heeft verschillende bevoegdheden: het formuleren van adviezen over vrijetijdsthema’s en vrijetijdsbeleid, het bepalen van prioritaire vrijetijdsprojecten, het adviseren van reglementen en van erkenningen van verenigingen en het organiseren van opleidingen of vormingen voor verenigingen.

De deelraden (sport, cultuur & bib, jeugd, lokale ouderenraad en toerisme) zijn bevoegd voor volgende zaken: voorbereiding van de beleidsspecifieke adviezen, de verdere uitwerking en ondersteuning van projecten die door de vrijetijdsraad als prioritair werden bepaald en die opgenomen zijn in het gemeentelijk vrijetijdsbeleid en zorgen voor de netwerking tussen en de informatiedoorstroming naar de verenigingen. 

Structuur

De vrijetijdsraad bestaat uit 15 leden die worden afgevaardigd vanuit de verschillende deelraden, met name 3 leden uit de deelraad sport, 3 leden uit de deelraad cultuur & bib, 3 leden uit de deelraad jeugd, 3 leden uit de lokale ouderenraad en 3 leden uit de deelraad toerisme.

Samenstelling

Eleni Fakiola eleni_fakiola@yahoo.com voorzitter/contactpersoon
Rie Maes henri_maes@telenet.be penhouder
Erwin Verdurmen erwinverdurmen@hotmail.com ondervoorzitter
Veerle Parmentier veerleparmentier1@gmail.com  
Marc Smet marc.smet2@skynet.be  
Peter Maes sidemap@hotmail.com  
Dries Nachtegael nachtegaelmaes@outlook.be  
Robin Praet robin_praet2@hotmail.com  
Guido Van Garsse guidovangarsse@hotmail.com  
Rudy Montigny rudy_montigny@yahoo.com  
Ceska Van Cauwelaert ceska@skynet.be  
Leo van Erdeghem leo.van.erdeghem@skynet.be  
Mark Uyttenhove mark.uyttenhove@gmail.com  

De deelraden (sport, cultuur&bib, jeugd, lokale ouderen, en toerisme) bestaan elk uit maximum 15 leden. Ook de deelraden hebben een voorzitter, ondervoorzitter en penhouder. Samen met de betrokken ambtenaar leiden zij de vergaderingen in goede banen en bereiden ze de Vrijetijdsraad voor. 

Vergaderingen

De vrijetijdsraad komt ten minste driemaal per jaar samen.

De deelraden komen samen ter voorbereiding van de vrijetijdsraad, eveneens minimaal driemaal per jaar – gekoppeld en voorafgaand aan de vergaderingen van de vrijetijdsraad en daarnaast zo dikwijls als de belangen van de deelraden dit vereisen. 

Deelraden