Gemeente Gemeente Waasmunster

Verkiezingen: EU-burger in België?

Gepubliceerd op: donderdag 22 november 2018 10.12 u.
Kom dan op 26 mei 2019 stemmen voor het Europees Parlement!

Op zondag 26 mei 2019 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Als je een EU-burger bent en verblijft in België, kan je deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement, en stemmen voor de kandidaten op de Belgische lijsten. In dat geval kan je niet deelnemen aan de verkiezingen van het Europese Parlement in jouw land van herkomst.

WIE KAN OP 26 MEI 2019 STEMMEN?

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan vijf voorwaarden voldoen:

  1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten
  2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben
  3. Minstens 18 jaar oud zijn
  4. Over stemrecht beschikken
  5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst moet ten laatste op 28 februari 2019 worden ingediend.

Om je in te schrijven op de kiezerslijst moet je het formulier C/1 dat je bij de dienst burgerzaken kan bekomen invullen. Wanneer je door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, zal je een officieel bericht van de gemeente ontvangen.

Indien je in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen hebt ingediend (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 25 mei 2014) en je toen als kiezer erkend werd, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Jouw inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.

MEER INFORMATIE?