Gemeente Gemeente Waasmunster

Vacature: Ambtenaar Huisvesting (voltijds)(C1-C3)

Gepubliceerd op: donderdag 11 januari 2018 13.26 u.

Beknopte functie-omschrijving 

Je staat in voor het klantgericht onthaal van burgers aan het omgevingsloket, je verstrekt de nodige informatie en verwijst door indien noodzakelijk. Je staat mee in voor de vlotte afwikkeling van de omgevingsvergunningen. Je ondersteunt, samen met je collega, de omgevingsambtenaren in de uitvoering van hun taken.

Daarnaast sta je ook in voor de taken in functie van het gemeentelijk huisvestingsbeleid. Je bent onder meer verantwoordelijk voor woningonderzoeken, het verlenen van huisvestingspremie’s, … Daarnaast ben je ook de drijvende kracht van het lokaal woonoverleg.

Je kan vlot overweg met allerlei digitale toepassingen, stelt hoge eisen aan kwaliteit, pleegt vlot overleg om tot een gezamenlijk resultaat te komen en bent bereid mee te bouwen aan een positief imago van de organisatie.

Voorwaarden

  • houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs
  • slagen voor een schriftelijk en mondeling examen

Het geïndexeerd brutojaarsalaris bedraagt min 22.674 euro en max. 41.500 euro.

De wervingsreserve wordt aangelegd voor 3 jaar.

Solliciteren

Sollicitatiebrief + CV + kopie diploma dient ten laatste op 08/02/2018 PER POST toe te komen bij het college van burgemeester en schepenen, Vierschaar 1, 9250 Waasmunster

Opgelet!

Kandidaturen waarbij geen kopie van het diploma werd toegevoegd zullen niet in aanmerking worden genomen.