Gemeente Gemeente Waasmunster

Telling dak- en thuisloosheid in het Waasland

Gepubliceerd op: vrijdag 31 maart 2023 10 u.

In ons land vormt dak- en thuisloosheid een grote maatschappelijke uitdaging. Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Koning Boudewijnstichting ijveren sinds 2020 samen met de onderzoeksteams van LUCAS KU Leuven en UCLouvain CIRTES voor regelmatige en uniforme tellingen in heel het land om vergelijkbare cijfers te verzamelen. In 2022 was er voor de eerste keer een telling in het Waasland.

Hoe en waarom een onderzoek?

De telling, die verloopt volgens een wetenschappelijke methodologie, vond op 28 oktober 2022 in het Waasland plaats. Het gaat om een point-in-time telling waarbij op één afgesproken dag alle dak- en thuisloze personen in een regio in kaart gebracht worden. De telling geeft info over het aantal dak- of thuisloze personen, hun verblijfsituatie en enkele profielkenmerken. Een dak- of thuisloze is iemand die niet over een eigen woning beschikt/tijdelijk ergens verblijft (bv. noodopvang, opvang voor thuislozen, in een woning met dreigende uithuiszetting…) en geen geld heeft om zelf voor een eigen onderdak te zorgen.

Duidelijke cijfers, over de omvang van het fenomeen en over het profiel van de doelgroep, zijn nodig voor een efficiënt beleid om dak- en thuisloosheid te bestrijden.

Hoe ondersteunen we dak- en thuislozen in het Waasland?

We maken deel uit van het bovenlokaal netwerk om dak- en thuisloosheid te bestrijden. Via dit netwerk komen verschillende organisaties, die in het Waasland werken met mensen met een woonproblematiek, samen. Doel? Dak- en thuisloosheid tot een minimum beperken. Verder sloten in 2020 9 gemeenten zich aan bij Woonwijzer Waasland (Interwaas) om intensief samen te werken rond het thema wonen.

Het is dit netwerk dat ervoor geijverd heeft om deel te nemen aan de telling. Op die manier weten we hoe groot het probleem is en kunnen we dak- en thuisloosheid in de toekomst adequaat bestrijden. Het netwerk zet in de toekomst verder in op ondersteuning van een huizenzoeker, eigenaars stimuleren en helpen om hun woning te verhuren aan kwetsbare doelgroepen, overleg met woonmaatschappijen om meer panden te voorzien, actievere aanpak van leegstand, aanklampende begeleiding aan huurders die daar nood aan hebben met het oog op het creëren van stabiele woonsituaties, begeleiding van burgers ter voorkoming van een uithuiszetting, meer inzetten op het afleveren van conformiteitsattesten om kwaliteitsvol wonen mogelijk te maken, toekennen van referentieadressen om rechten maximaal uit te putten, …

Verder zullen de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen in het Waasland zich in 2023 verenigingen tot 3 woonmaatschappijen wat de samenwerking bevordert. Een nieuw toewijzingsreglement kan de thuis- en daklozen meer garanties bieden op gezonde en betaalbare huisvesting in de toekomst.

Wie zich zorgen maakt over een dak boven het hoofd, kan zich wenden tot het OCMW. De maatschappelijk werkers bekijken samen met de betrokkene hoe de leefsituatie kan worden verbeterd.

Namens schepenen welzijn van Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Niklaas, Sint-Gillis Waas, Stekene, Temse en Waasmunster

Meer info:

https://kbs-frb.be/nl/telling-dak-en-thuisloosheid &

https://armoede.vlaanderen.be/telling-dak-en-thuisloosheid