Gemeente Gemeente Waasmunster

Stookolietoelage

Gepubliceerd op: maandag 1 augustus 2022 10.35 u.

Verwarm je jouw woning met huisbrandolie (stookolie) of propaan? Dan kan je vanaf vandaag een verwarmingstoelage van 225 euro ontvangen.

Wanneer heb je recht op de toelage?

  • De levering van huisbrandolie of propaan is voor jouw hoofdverblijfplaats
  • De levering gebeurt tussen 15/11/2021 en 31/12/2022
  • De toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een mede-eigendom (bv een appartementsgebouw) zijn gehuisvest
  • Ontvang je reeds een uitkering van het Sociaal Verwarmingsfonds dan kom je nog steeds in aanmerking om de stookolietoelage aan te vragen.

 Stappenplan

  • Vraag je premie aan voor 10/01/2023 (enkel online via itsme of e-IDof per aangetekende zending)

Bezorg een kopie van de factuur en van het betalingsbewijs (of een verklaring van de leverancier dat de betaling in termijnen gebeurt).

  • De FOD Economie beslist binnen de twee maanden volgend op de ontvangst van de aanvraag over de ontvankelijkheid ervan en dit ten laatste op 15/03/2023.
  • Vervolgens zal de verwarmingstoelage op het bankrekeningnummer dat op het formulier wordt vermeld uitbetaald worden.

Bij verdere vragen over de stookolietoelage kan er contact worden opgenomen met het Contact Center van de FOD Economie. Deze staat elke werkdag van 9 tot 17 uur tot uw dienst via telefoon: 0800 120 33 (gratis nummer) en e-mail: stookoliecheque@economie.fgov.be. Je kan ook de veelgestelde vragen raadplegen op de website van FOD Economie.

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Cel mazoutpremie 225 euro
Koning Albert II – laan 16, 1000 Brussel

Overstappen naar een andere verwarmingsbron?

Kan jouw woning worden aangesloten op het aardgasnet en gaat jouw stookolieketel stuk? Dan zal je geen nieuwe stookolieketel meer mogen plaatsen. Kleine herstellingen mogen uiteraard nog wel worden uitgevoerd. Je denkt dus best nu al eens rustig na over een alternatieve verwarmingsbron.

Welke duurzame opties zijn er mogelijk voor je woning? Op de website www.energiesparen.be kan je een stappenplan terugvinden die je helpt om de juiste verwarmingsbron voor je woning te vinden.

Als blijkt dat er in je woning best eerst nog wat renovatiewerken worden uitgevoerd kan je voor advies beroep doen op het renovatieadvies van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen (www.bouwwijs.be).

Wens je graag financiële hulp voor je renovatiewerken dan kan je de Mijn VerbouwLening aanvragen bij het Energiehuis Woonwijzer Waasland.

Voor je renovatiewerken kan je vanaf 1 oktober 2022 ook de Mijn VerbouwPremie aanvragen.

Interessante links met meer informatie

Als je hulp wenst bij de aanvraag van de stookolietoelage of je wenst meer informatie over de Mijn VerbouwLening en Mijn VerbouwPremie, neem dan zeker contact op met het woon-en energieloket van Woonwijzer Waasland via: