Gemeente Gemeente Waasmunster

Sneeuw ruimen

Hou je voetpad sneeuw- en ijsvrij!

 

De winter is nu écht begonnen, en mogelijk krijgen we dan te maken met ijs en sneeuw. Dit gaat doorgaans gepaard met mooie wintertaferelen en sneeuw- en ijsplezier voor jong en minder jong.

Er moeten echter ook maatregelen genomen worden om het verkeer zo veilig mogelijk te laten verlopen. De strooidiensten trachten de straten en fietspaden zoveel en zo snel als mogelijk berijdbaar te houden. Maar ook jij moet je steentje bijdragen.

Bij sneeuwval of ijzel is elke inwoner verplicht om ervoor te zorgen dat voetgangers veilig het voetpad vóór zijn woning kunnen gebruiken. Belangrijk is om de stoep over heel de lengte van je huis sneeuwvrij te maken. De geruimde sneeuw stapel je netjes op aan de rand van het voetpad. Let er bij het sneeuwruimen op dat de goot zijn functie niet verliest om het smeltwater af te voeren naar de riolering.

In appartementsgebouwen is het sneeuw- en ijsruimen een taak voor de bewoners van de gelijkvloerse verdieping. Is die onbewoond, dan gaat de verplichting over op de bewoners van de eerste verdieping. Is er een huisbewaarder of syndicus voor het gebouw aangesteld, dan is die verantwoordelijk.

Als je het voetpad niet of onvoldoende vrijmaakt van sneeuw en ijs, kun je een administratieve boete tot 250 euro krijgen. Bovendien kun je - als hierdoor een ongeval gebeurt – verantwoordelijk gesteld worden, en veroordeeld worden om de veroorzaakte schade te betalen.