Gemeente Gemeente Waasmunster

Publieke raadpleging RUP ‘herziening zonevreemde woningen’

Gepubliceerd op: donderdag 16 mei 2024 6 u.

Op 12 februari 2024 heeft het college van burgemeester en schepenen de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Herziening Zonevreemde Woningen’ goedgekeurd. Dit RUP betreft een herziening van het RUP ‘Zonevreemde woningen’ (2013) met het oog op het bieden van minstens dezelfde mogelijkheden aan 80 zonevreemde woningen uit het RUP ’Zonevreemde woningen’ (2013) als de mogelijkheden die de zes zonevreemde woningen kregen in het RUP ‘Zonevreemde woningen bis’ (2018).

U kan de documenten van dit RUP downloaden via deze link.

Over deze start- en procesnota wordt de bevolking geraadpleegd van 16 mei 2024 tot en met 14 juli 2024. De start- en procesnota kunnen gedurende deze termijn, na afspraak, geraadpleegd worden in het gemeentehuis van Waasmunster. Een afspraak maken kan via https://waasmunster.mijnafspraakmaken.be of via 052 89 20 02.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren worden ingediend. Dit kan per mail (stedenbouw@waasmunster.be), of per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Op woensdag 5 juni 2024 vindt er over deze startnota tussen 19 en 20 uur een infomoment plaats in de theaterzaal van VTC De Meermin.