Gemeente Gemeente Waasmunster

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw handicap uw zelfredzaamheid beperkt. Dat wil zeggen dat u moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten:

 • u verplaatsen
 • eten bereiden en nuttigen
 • u verzorgen en aankleden
 • uw woning onderhouden en huishoudelijke taken doen
 • gevaar inschatten en vermijden
 • contacten onderhouden met andere personen.

Met de THAB kunnen ouderen met een beperking en met een beperkt inkomen de bijkomende kosten van hun handicap deels financieren.

De THAB is daarom een belangrijk instrument om:

 • ouderen de mogelijkheid te geven thuis te blijven wonen
 • de financiële toegankelijkheid van de rustoorden te verbeteren.

Vanaf 1 juli 2014 is de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) officieel een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Tot eind 2016 blijft de FOD Sociale Zekerheid de tegemoetkomingen organiseren. Zij blijven voorlopig werken volgens de huidige regelgeving en met de huidige werkwijze.

Voorwaarden

Vanaf de leeftijd van 65 jaar kan een persoon met een handicap een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen. Deze tegemoetkoming wordt toegekend op grond van welomschreven criteria, zoals:

 • de leeftijd
 • de nationaliteit
 • de woonplaats
 • de inkomsten (inclusief die van de persoon waarmee hij een huishouden vormt)
 • de mate van zelfredzaamheid

De mate van zelfredzaamheid wordt doorgaans vastgesteld in een medisch onderzoek. Niet iedereen wordt echter opgeroepen voor een medisch onderzoek. Soms wordt een beslissing genomen op basis van de stukken die u aanlevert.

Op basis van het medisch onderzoek wordt het maximumbedrag van de tegemoetkoming berekend waarop de persoon met een handicap aanspraak kan maken. Aan de hand van uw gezinssituatie en het inkomen van uw gezin, beslist men vervolgens of u recht hebt op de THAB, en hoeveel de tegemoetkoming bedraagt. Enkel personen met een bescheiden inkomen kunnen een THAB krijgen.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag kan je doen via het Sociaal Huis, via het ziekenfonds of via het webportaal van de DG personen met een handicap . 

Als u zich niet kunt verplaatsen mag iemand anders in uw plaats de aanvraag indienen. Indien nodig kan een medewerker van het Sociaal Huis bij je thuis langskomen.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Naam en voornaam van je huisarts of de arts die je opvolgt.
 • Je eigen bankrekeningnummer
 • Eventueel de contactgegevens van iemand die je helpt bij de aanvraag