Gemeente Gemeente Waasmunster

Onderneem Er Op Uit!


EFRO-project Onderneem Er Op Uit

Het gemeentebestuur van Waasmunster neemt sinds 1 januari 2021 deel aan het project ‘Onderneem Er Op Uit’ van Provincie Oost-Vlaanderen. Sinds 1 januari 2021 stelt Provincie Oost-Vlaanderen een medewerker ter beschikking, om de ambtelijke capaciteit van Gemeente Waasmunster te verhogen en de werking rond lokale economie te versterken. Zo voert expert lokale economie Alban Pols een actieplan voor de lokale economie uit.

Dat actieplan werd opgemaakt met het College van burgemeester en schepenen o.b.v. de Quick Scan Lokale Economie en de ondernemersbevraging die najaar 2020 reeds waren uitgevoerd. Hierbij werden ondernemers gevraagd naar de noodzakelijke prioriteiten van het gemeentelijk economisch beleid, de belangrijkste uitdagingen, hun ervaringen met de dienstverlening enz. Het actieplan werd opgesteld op basis van deze resultaten. De uitwerking en uitvoering zullen gebeuren in maximale afstemming met de Ondernemersraad.

Dat het actieplan reeds werd vastgelegd, betekent uiteraard niet dat je geen suggesties meer kan doen. Alle vragen en voorstellen van ondernemers zijn nog steeds van harte welkom. Je kan Alban bereiken via mail op ondernemen@waasmunster.be of per telefoon op 09 267 86 87.

Het project ‘Onderneem Er Op Uit’ wordt gefinancierd door Provincie Oost-Vlaanderen, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Vlaamse Hermesfonds. De gemeente betaalt een bijdrage a rato voor de genoten ondersteuning.

Meer info: Oost-Vlaanderen onderneemt er op uit.