Gemeente Gemeente Waasmunster

Conformiteitsattest huurwoningen


Conformiteitsattest aanvragen

Wie een woning in Waasmunster verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is. Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat jouw woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet.

Als jouw woning op de inventaris ongeschikte en/of onbewoonbare woningen staat, dan moet je verplicht een conformiteitsattest aanvragen om aan te tonen dat de woning ondertussen wel aan de normen voldoet.

Je kan als verhuurder altijd vrijwillig een attest aanvragen. Op basis van het conformiteitsattest weet de huurder dat de woning voldoet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Als verhuurder ben je zeker dat je huurwoning voldoet aan de kwaliteitseisen bij het begin van de verhuur. Bij betwisting tijdens de huurperiode heb je als verhuurder dus garantie dat je woning op dat moment conform was. Het conformiteitsattest is dus de beste garantie voor een goede verhuur.

Je kan het conformiteitsattest aanvragen per mail via huisvesting@waasmunster.be. Mail zeker je telefoonnummer door, dan wordt er met jou een afspraak gemaakt om het onderzoek uit te voeren door een controleur van Woonwijzer Waasland (Interwaas). Het woningonderzoek zal ongeveer een uur in beslag nemen.

Bereid het bezoek voor en bekijk de checklist. De woningcontroleur zal ook nagaan of de huurwoning uitgerust is met voldoende rookmelders (op elke verdieping minstens één rookmelder, bij kamers moet er in de kamer zelf ook een rookmelder zijn). 

Al naargelang de uitkomst van het onderzoek ontvang je:

  • Een conformiteitsattest, dat aangeeft dat de woning conform is.
  • Een verzoek om de gebreken aan te passen en de woning te herstellen zodat die wel zal voldoen aan de regelgeving.

 

Hoe lang is het attest geldig?

Conformiteitsattesten zijn in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert.

Het conformiteitsattest vervalt sowieso als:

  • aan de woning grondige renovatiewerken worden gedaan
  • de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt
  • de wooninspectie een proces-verbaal voor de woning opmaakt

 

Hoeveel kost het conformiteitsattest?

De afgifte van een conformiteitsattest en de bijhorende controle kost momenteel 60 euro.