Gemeente Gemeente Waasmunster

Conformiteitsattest huurwoningen

De gemeente levert conformiteitsattesten af aan (huur)woningen die voldoen aan de woonnormen. Conformiteitsattesten zijn geen verhuurvergunningen, maar kunnen worden aangevraagd voor woningen die: 

  • als hoofdverblijfplaats worden verhuurd of te huur of ter beschikking worden gesteld;
  • verhuurd, te huur of ter beschikking worden gesteld met het oog op de huisvesting van één of meer studenten;
  • ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard (om te bewijzen dat de woning opnieuw in orde is). 

Een conformiteitsattest is tien jaar geldig, ook na verkoop van de woning. Het attest vervalt automatisch bij een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring of wanneer er ingrijpende renovatiewerken worden uitgevoerd.

Een conformiteitsattest is een rechtsgeldig bewijs dat je een bonafide verhuurder bent. Je staat dan ook sterker wanneer je in de toekomst een malafide huurder hebt die je eigendom schade toebrengt om achterstallen op de huur te verantwoorden.

Voor wie?

Bedoeld voor eigenaars. Huurders die de conformiteit willen checken van hun woning, dienen gebruik te maken van de procedure ongeschiktheid / onbewoonbaarheid.

Hoe aanvragen?

Je kan het conformiteitsattest aanvragen met het formulier dat je onderaan de pagina kan downloaden.

Prijs

60 euro
In het kader van een procedure ongeschiktheid, is dit attest gratis.

Afhandeling

Een conformiteitsattest wordt opgemaakt door de wooninspecteur. Als er ernstige risico's voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners worden vastgesteld, komt de woning in aanmerking voor een onbewoonbaarverklaring.

Regelgeving

Artikels 7-14 van De Vlaamse Wooncode

Artikels 10-15bis van Het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998