Gemeente Gemeente Waasmunster

Beslissingen omgevingsvergunningen


Hieronder vind je alle beslissingen m.b.t. omgevingsvergunningen.


 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 09/04/2018 akte genomen van de melding ingediend door de heer Steven Beeckman, Lentelaan 15 te 9250 Waasmunster.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Lentelaan 15 te 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 836D.

Het betreft een aanvraag tot het vergroten van enkele raamopeningen in zij- en achtergevel en het aanbrengen van een (kleine) dakkapel in de zijgevel.

De beslissing ligt, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en op donderdag ook van 14 tot 18 uur ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis, Vierschaar 1 in Waasmunster.

Je kan de beslissing ook raadplegen via het omgevingsloket


BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 09/04/2018 akte genomen van de melding ingediend door Stephanie Neyt, Grote Baan 288 te 9250 Waasmunster.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Grote Baan 288 te 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 1951E2.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een veranda.

De beslissing ligt, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en op donderdag ook van 14 tot 18 uur ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis, Vierschaar 1 in Waasmunster.

Je kan de beslissing ook raadplegen via het omgevingsloket.


BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING AGENTSCHAP NATUUR EN BOS, KOOLPUTTEN 2+

Het college van burgemeester en schepenen heeft besloten in zitting van 26/03/2018 om de aanvraag ingediend door Elias Agentschap Natuur en Bos, met als adres Havenlaan 88 bus 75 te 1000 Brussel te vergunnen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Koolputten 2+, te 9250 Waasmunster en met als kadastrale omschrijving Afdeling 42023, sectie B, perceel 1370L

Het betreft een aanvraag tot kappen gevaarlijke bomen beerkaaihuis.

De beslissing ligt, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en op donderdag ook van 14 tot 18 uur ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis, Vierschaar 1 in Waasmunster.

Je kan de beslissing ook raadplegen via het omgevingsloket