Gemeente Gemeente Waasmunster

Algemene belasting bedrijven

Voor wie?

Alle natuurlijke of rechtspersonen die een maatschappelijke of een exploitatiezetel van een nijverheids-, landbouw-, horeca- of handelsbedrijf, of financiële instelling, hebben in Waasmunster, of die in Waasmunster een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen.

Hoe aanvragen?

Je dient het aangifteformulier in.

Prijs

300 euro per bedrijfsvestiging per jaar.

Regelgeving

De integrale tekst van het belastingreglement kan je hieronder downloaden.

Uitzonderingen

  • Bedrijfsvestigingen die uitsluitend worden gebruikt voor een dienst van openbaar nut.
  • Bedrijfsvestigingen van natuurlijke personen (bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid) indien het gezin van de natuurlijke persoon is ingeschreven in het bevolkingsregister op hetzelfde adres als de bedrijfsvestiging.