Gemeente Gemeente Waasmunster

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen


Hieronder vind je alle lopende openbare onderzoeken m.b.t. omgevingsvergunningen.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Chris Coppejans, Bookmolenstraat 95 te 9111 Sint-Niklaas een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Van Eyckpark, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 35B. 

Het betreft een aanvraag tot bijstelling bestaande verkaveling. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/06/2018 tot en met 11/07/2018.

Reden openbaar onderzoek: meergezinswoning

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek (08/07/2018), worden ingekeken via het omgevingsloket of op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Waasmunster.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Jozef Verbeeck, Gentstraat 5 te 9140 Temse een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Fortenstraat -Nijverheidslaan te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 733B. 

Het betreft een aanvraag tot een nieuwe verkaveling: fortenstraat - nijverheidslaan. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 08/06/2018 tot en met 08/07/2018.

Reden openbaar onderzoek: nieuwe verkaveling van 4 loten.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek (08/07/2018), worden ingekeken via het omgevingsloket of op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Waasmunster.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN WIJZIGING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM NV

heeft een wijziging van de omgevingsvergunning ingediend voor

Stedenbouwkundige Handelingen en de explotatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Omgevingsnummer : OMV_2017010632

Het betreft :

-het aanleggen van een zuurstofleiding tussen Temse en Zelzate

-het bouwen van een nieuw drukregelstation ter hoogte van de Hofstraat in Temse

-het plaatsen van een E&I-CABINE ter hoogte van de Scheldelaan in Antwerpen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 06/06/2018 tot en met 05/07/2018.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 05/07/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Alain Platjouw, Manta 4 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hoogstraat 97 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 1710D2 

Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een rijwoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/05/2018 tot en met 24/06/2018. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 24/06/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door VIVA COMPANY, Manta 10 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Manta 10 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 847D4

Het betreft een aanvraag tot:

- regularisatie uitbreiden woning + overdekt terras.

- uitbreiding van het gebouw dat dienst doet als magazijn.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 23/05/2018 tot en met 22/06/2018.

Reden openbaar onderzoek:

Uitbreiding magazijn tot op de perceelsgrens + bijkomende verharding.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 22/06/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Waasmunster.