Gemeente Gemeente Waasmunster

Ruimtelijke Ordening


Hieronder vind je alle lopende openbare onderzoeken m.b.t. ruimtelijke ordening.


 

Dendermondse Volkswoningen

Het bouwen van 25 wooneenheden op een perceel gelegen Belselestraat/Zuidermolen/Molenstraat. Openbaar onderzoek van 15/02/2018 t.e.m. 16/03/2018.


Van Gaeveren Jules

Terreinaanlegwerken, het wegwerken van een plaatselijke laagte in landbouwgrond en graven compensatiegracht op een perceel gelegen Wijk Ten Royen (Sint-Annastraat). Openbaar onderzoek van 17/02/2018 t.e.m. 18/03/2018.


Sterrebuilding

Het inrichten van een KMO-centrum en aanleggen verharding met wegenis op een perceel gelegen Kerkstraat/Pontravelaan. Openbaar onderzoek van 12/02/2018 t.e.m. 13/03/2018.


Bouwbedrijf QUBO

Het oprichten van 4 woningen en één meergezinswoning met 4 wooneenheden op een perceel gelegen Veldstraat / Kapelwijk. Openbaar onderzoek van 07/02/2018 t.e.m. 08/03/2018.


AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM NV

heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Het betreft:

  • het aanleggen van een zuurstofleiding tussen Temse en Zelzate
  • het bouwen van een nieuw drukregelstation ter hoogte van de Hofstraat in Temse
  • het plaatsen van een E&I-CABINE ter hoogte van de Scheldelaan in Antwerpen

De aanvraag kan van 08/02/2018 tot en met 09/03/2018 worden ingekeken op de dienst Ruimtelijke Ordening tijdens de loketuren, of digitaal via het Omgevingsloket.


Van Hese Leo

Het nivelleren van een perceel, het verbreden van grachten en het rooien/verplaatsen van knotwilgen op percelen gelegen Vortekoestraat. Openbaar onderzoek van 03/02/2018 t.e.m. 04/03/2018.


Van Assche Dieter

Het herbouwen van een woning en bijgebouw, nieuwbouw bijgebouw en vellen van bomen op een perceel gelegen Korte Heesdonkstraat 18. Openbaar onderzoek van 25/01/2018 t.e.m. 23/02/2018.


Vergeylen Liesa

Het verbouwen van een bestaande achterbouw op een perceel gelegen Bergstraat 2. Openbaar onderzoek van 26/01/2018 t.e.m. 24/02/2018.


Delaere – Van Driessche

Het bouwen van een ééngezinswoning op een perceel gelegen Oudeheerweg-Heide 2. Openbaar onderzoek van 29/01/2018 t.e.m. 27/02/2018.


De Troyer Annelies

Het verkavelen van een perceel in 1 lot, gelegen Fortenstraat 111. Openbaar onderzoek van 17/01/2018 t.e.m. 15/02/2018.