Gemeente Gemeente Waasmunster

Sportraad

De gemeentelijke sportraad is een adviesorgaan waarin alle actieve verenigingen, groeperingen, personen of organisaties gegroepeerd zijn en inspraak hebben bij het sportgebeuren. De sportraad is representatief voor het plaatselijke sportlandschap.
De belangrijkste bekommernis betreft de communicatie tussen de sportbeoefenaars en het gemeentebestuur. Alle informatie van het gemeentebestuur naar de sportverenigingen toe en ook omgekeerd, krijgt in de sportraad de nodige aandacht. De basis (het sportpubliek) hoort zijn behoeften aan de sportraad (de inspraak) kenbaar te maken.

Buiten de vertegenwoordigers van het Waasmunsterse sportleven zijn op de vergaderingen eveneens de sportfunctionaris, de Schepen van Sport en een administratieve medewerker van de Sportdienst aanwezig. De sportraad komt regelmatig samen: gemiddeld éénmaal per maand.

De sportraad wordt zeker ook de mogelijkheid geboden inspraak te hebben in het gemeentelijk sportbeleid. Het belang van voldoende openheid tussen de sportraad, het gemeentebestuur en de Sportdienst is erg groot. Passende informatie doorgeven is een noodzaak.

Als DOE-raad kan de sportraad in samenwerking met de Sportdienst instaan voor de realisatie van een aantal organisaties. De sportraad wordt stevig en loyaal begeleid door de Sportdienst, de sportfunctionaris en de Schepen van Sport. Het zijn allemaal vrijwilligers die met hart en ziel wensen mee te werken aan het gemeentelijk sportgebeuren.

Meer info en contact:

Voorzitter: 

Henri Maes
Neerstraat 36
9250 Waasmunster
Tel. 052 37 19 88
henri_maes@telenet.be

Secretaris: 

Liliane De Staebel
Reigerstraat 4
9250 Waasmunster
Tel. 052 46 12 20 
liliane.destaebel@telenet.be