Gemeente Gemeente Waasmunster

Signalisatievergunning

Voer je werken uit, of laat je werken uitvoeren, op het openbaar domein of neem je bij werken een deel van het openbaar domein in, dan heb je een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat ze voor de weggebruikers herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke signalisatie je op welke wijze moet plaatsen.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden: 

  • Een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en –lift, leveren van materialen, ...
  • Het plaatsen van containers, bouwmaterialen, … op openbaar domein.
  • Het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone, …
  • Voor het afsluiten van wegen door werken.

Hoe aanvragen?

Je dient de aanvraag schriftelijk in, minimum 14 dagen voor de inname van het openbaar domein. Bij de aanvraag voeg je een plan bij waarop de inname staat aangeduid, alsook een voorstel van signalisatieplan of schets.

Stuur de aanvraag door naar technische.dienst@waasmunster.be

Prijs

Je betaalt de kostprijs bepaald in het belastingreglement op de inname van openbaar domein. Zie de link aan de rechterkant van de pagina voor dit reglement.

Afhandeling

De aanvraag dient te worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Van zodra het college goedkeuring geeft, kan de vergunning opgemaakt worden en de werken worden uitgevoerd.