Gemeente Gemeente Waasmunster

Subsidie aanbrengen van nestvoorzieningen voor gierzwaluw

Gierzwaluwen zijn ware luchtacrobaten. Helaas daalt hun aantal jaar na jaar. De renovatie van gebouwen en het dichten van spleten en kieren berooft de gierzwaluw van heel wat nestgelegenheid.

Daarom beloont de gemeente je voor het aanbrengen van inbouwstenen, geïntegreerde nestgelegenheden of nestkasten voor de huisvesting van gierzwaluwen met een toelage van 50 EUR per nestgelegenheid. Een aanvraag indienen kan tussen 1 mei en 30 juni bij de dienst Milieu.

Voor wie?

De gebruiker van het gebouw waaraan of waarin de zwaluwkolonie zich bevindt.

Voorwaarden

De nestgelegenheden moeten ten minste 4 m boven de grond aangebracht worden.

Onder de in- of uitvliegopening is 3 m ruimte voorzien voor een vrije val die gierzwaluwen moeten kunnen maken bij het verlaten van de nestplaats.

Er zijn geen obstakels in de buurt van de nestgelegenheden (bv. bomen, gebouwen, draden, …) die de vrije aanvliegmogelijkheden bemoeilijken.

De nestgelegenheden worden nooit in de zon geplaatst i.v.m. de hitte die kan ontstaan in de broedruimte. In de regel worden de nestgelegenheden enkel aan de koele noord- en oostzijde aangebracht. Enkel als de nestgelegenheden in de schaduw blijven onder bv. een dakrand tussen 9 en 19 uur, kunnen ook andere windrichtingen overwogen worden.

De aangebrachte nestgelegenheid moet ten minste 10 jaar behouden worden.

Het subsidiebedrag is € 50 per nestgelegenheid.

Hoe aanvragen?

Het ingevulde aanvraagformulier, dat je onderaan kan downloaden, tussen 1 mei en 30 juni bezorgen aan de milieudienst.

Afhandeling

De premies worden pas uitbetaald na advies van de gemeentelijke milieudienst en/of het Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Regelgeving

Het volledige subsidiereglement kan je onderaan downloaden.