Gemeente Gemeente Waasmunster

Stedenbouwkundige inlichtingen

Op de dienst Ruimtelijke Ordening kan je terecht voor stedenbouwkundige inlichtingen over een perceel of percelen.

Als je schriftelijke inlichtingen wil over een perceel dien je een stedenbouwkundig uittreksel aan te vragen. Een stedenbouwkundig uittreksel bevat de ligging van het gewestplan (uittreksel plannenregister), een uittreksel van het vergunningenregister en inlichtingen m.b.t. milieu (vergunningen, bosdecreet, ...).

De maximale termijn voor het afleveren van een uittreksel is 30 dagen. 

Je kan steeds de ligging van het gewestplan consulteren op Geopunt. Op deze site vind je ook andere interessante informatie over uw perceel (overstromingsrisico, luchtfoto’s, …)

Hoe aanvragen?

Mail het ingevulde aanvraagformulier, dat je onderaan de pagina kan downloaden, naar stedenbouw@waasmunster.be

De aanvraag dient de kadastrale gegevens van een perceel te bevatten. De kadastrale gegevens van een perceel vindt u terug deze website.

Prijs

Mondelinge inlichtingen zijn steeds gratis.
Schriftelijke inlichtingen kosten 60 euro per perceel of percelengroep (percelen die naast elkaar zijn gelegen en ruimtelijk een geheel uitmaken). Dit bedrag moet je overschrijven op volgend rekeningnummer: IBAN: BE47 0910 0033 4980 (BIC: GKCCBEBB), met vermelding ‘info’ en het kadastraal perceelnummer van het onroerend goed.

Afhandeling

Het stedenbouwkundig uittreksel wordt via post verstuurd.