Gemeente Gemeente Waasmunster

Ongeschiktheid – onbewoonbaarheid

Indien je een woning huurt die een aantal gebreken vertoont, kan je vragen aan de dienst Huisvesting om een woningonderzoek uit te voeren. Dit woningonderzoek is bedoeld om vast te stellen of de huurwoning voldoet aan de kwaliteitsnormen zoals bepaald in de Vlaamse Wooncode.

Dit woningonderzoek wordt uitgevoerd door de Vlaamse Overheid en maakt deel uit van een procedure om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren.

Indien een woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard wordt de woning opgenomen in een inventaris. De opname in deze inventaris heeft gevolgen voor de eigenaar: een jaarlijkse belasting en de vestiging van een recht van voorkoop op de woning. Ook mag de woning dan niet meer worden verhuurd.

Bewoners van een ongeschikte of onbewoonbare woning hebben soms voorrang op een sociale woning of een huursubsidie. De huurder dient wel te voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voor wie?

Particuliere huurders van een woning op het grondgebied Waasmunster, of elke belanghebbende.

Voorwaarden

Aan het opstarten van de procedure zijn juridisch geen inhoudelijke voorwaarden verbonden. Toch is het best om de klachten schriftelijk aan de eigenaar/verhuurder te melden.

Onderaan de pagina kan je een voorbeeldbrief downloaden die gebruikt kan worden voor het signaleren van klachten.

Hoe aanvragen?

Woningonderzoeken worden mondeling aan het loket, of schriftelijk aangevraagd.