Gemeente Gemeente Waasmunster

Stedenbouwkundige vergunning

De wetgeving op Ruimtelijke Ordening is een gecompliceerde wetgeving. Vooraleer je plannen maakt om te verbouwen, te slopen, een functie te wijzigen, grondwerken te doen, … kan je best contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening. Zij kunnen u informeren of een vergunning al dan niet vereist is.

Onderaan de pagina vind je een brochure over stedenbouwkundige vergunningen terug, met daarin een beknopt overzicht van de wetgeving op Ruimtelijke Ordening.

Indien je de volledige wettekst en de uitvoeringsbesluiten wil consulteren kan je terecht op www.ruimtelijkeordening.be.

Hoe aanvragen?

Afhankelijk van het soort werken dat je gaat uitvoeren dient jouw aanvraag een aanvraagformulier te bevatten.

Een overzicht van de meeste courante formulieren: 

  • Aanvraagformulier stedenbouwkundig attest
  • Aanvraagformulier melding
  • Aanvraagformulier zorgwonen
  • Aanvraagformulier eenvoudig dossier
  • Aanvraagformulier uitgebreid dossier (architect)
  • Aanvraagformulier terreinwerken - technische werken
  • Formulier advies brandweer
  • Formulier ontbossing -compensatie

Prijs

Belasting op openbaar onderzoek: 100 euro plust de kostprijs van aangetekende zendingen.
Belasting op bouwen en verbouwen: 0,55 euro/m³ voor hoofdgebouw en 0,20 euro/m³ voor bijgebouwen.