Gemeente Gemeente Waasmunster

Huren van sportinfrastructuur

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de binnensportinfrastructuur van De Meermin, namelijk de sporthal, de spiegelzaal en de turnzaal. Daarnaast kunnen ook de turnzalen in de Gemeentescholen Centrum en Ruiter gehuurd worden via de sportdienst.

Ook de petanqueterreinen aan het buurthuis Hollandse Molen kunnen gehuurd worden.

Voor wie?

Zowel clubs als particulieren kunnen sportinfrastructuur van de gemeente huren. Een overzicht van de te huren sportinfrastructuur (met de tarieven) vind je in het gebruiksreglement terug. Bekijk zeker onze zalengids voor alle praktische info.

Hoe aanvragen?

Zalen in De Meermin

Sporthal

Spiegelzaal

Turnzaal

Turnzalen gemeentescholen

Turnzaal GBS De Wonderboom

Turnzaal GLS Ruiter (in opmaak)

Petanqueterreinen

Voor periodiek gebruik vraag je toestemming bij de Sportdienst per telefoon of mail met vermelding van het aantal te gebruiken banen (hetzij de 2 korte banen, hetzij de 3 lange banen).
Voor occasioneel gebruik volstaat het de toelating te vragen aan de uitbater van het buurthuis, met vermelding van je naam en adres in het hiertoe aangelegd register in het buurthuis. Wanneer het Buurthuis gesloten is, moet het akkoord gevraagd worden, hetzij telefonisch, hetzij per mail aan de Sportdienst.

Gebruik van de petanqueterreinen kan je hier online aanvragen.

Prijs

De tarieven voor de verschillende zalen zijn opgenomen in het reglement.

Het gebruik van de petanqueterreinen is gratis.

Meer info

Een overzicht van alle sportinfrastructuur (gemeentelijk en van de clubs) in Waasmunster kan je hier vinden, via de website van Sport Vlaanderen.