Gemeente Gemeente Waasmunster

Werkingssubsidie voor jeugdverenigingen

Officieel erkende jeugd- en jongerenverenigingen kunnen via jaarlijkse werkingstoelagen financiële steun krijgen. 

Bij het gemeentelijk subsidiereglement vind je ook het aanvraagformulier.