Gemeente Gemeente Waasmunster

Gemeentelijke mantelzorgpremie

Een mantelzorger verleent op regelmatige basis hulp en bijstand aan een zorgbehoevende. Dit kan familie, partner, een goeie buur of een vriend zijn. Hij/ zij biedt ondersteuning aan op vrijwillige basis en is aanvullend aan gespecialiseerde diensten. 

De gemeentelijke mantelzorgpremie van Waasmunster bedraagt 25 euro per maand en wordt toegekend aan de mantelzorger.

Voor wie?

De zorgbehoevende moet kunnen aantonen dat hij/zij in aanmerking komt voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dit wil zeggen dat hij/zij voldoende punten scoort op de BelRai- schaal en dus 135 euro per maand ontvangt.

De gemeentelijke mantelzorgpremie is enkel van toepassing in thuissituaties en niet voor zorgbehoevenden die in een instelling verblijven. Per zorgbehoevende EN per gezin wordt slechts één premie uitbetaald. Men kan wel mantelzorger zijn van meerdere zorgbehoevenden, maar men kan altijd maar één premie ontvangen.

Voorwaarden

De mantelzorger is de persoon die op regelmatige basis hulp en bijstand verleent aan de zorgbehoevende (en moet minstens 21jaar zijn). Dit kan familie, partner, goeie buur of een vriend zijn. De mantelzorger moet niet per se in Waasmunster gedomicilieerd zijn. Hij/ zij biedt ondersteuning aan op vrijwillige basis en is aanvullend aan gespecialiseerde diensten.


Indien de zorgbehoevende door meer dan één mantelzorger verzorgd wordt, moet er een gemandateerde mantelzorger aangeduid worden. Dit wil zeggen dat hij/zij de toestemming krijgt van de andere mantelzorgers om de premie te ontvangen. Er wordt dan verwacht dat de gemandateerde mantelzorger de premie verdeelt met de andere mantelzorgers. De mantelzorger moet minstens 21 jaar oud zijn.

De premie vervalt wanneer:

  • De zorgbehoevende het recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden verliest
  • De zorgbehoevende naar een andere gemeente is verhuisd
  • De zorgbehoevende definitief in een WZC wordt opgenomen
  • De naam van de (gemandateerde) mantelzorger wijzigt
  • De mantelzorger geen verdere zorg verstrekt
  • De zorgbehoevende overlijdt

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet gebeuren in het Sociaal Huis. Het aanvraagformulier kan daar worden ingevuld.

Afhandeling

De premie wordt driemaandelijks uitbetaald aan de (gemandateerde) mantelzorger op het opgegeven rekeningnummer. Per zorgbehoevende wordt slechts één premie uitbetaald. Een mantelzorger kan echter aan meer dan één zorgbehoevende zorgen verstrekken en bijstand verlenen. Toch kan de mantelzorger slechts 1 premie ontvangen.

Iedere wijziging met betrekking tot het domicilie, het stopzetten van het recht op de Vlaamse Zorgverzekering, de mantelzorger(s), opname in een woonzorgcentrum, overlijden, moet binnen de maand schriftelijk gemeld worden aan het Sociaal Huis.

De verstrekte gegevens kunnen te allen tijde onderzocht worden bij de zorgbehoevende door een huisbezoek.

De zorgbehoevende zal jaarlijks in de loop van de maand oktober aangeschreven worden met de vraag zijn aanvraag te hernieuwen voor het daaropvolgend jaar.

Wat meebrengen?

  • Attest van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
  • Ondertekenen van het aanvraagformulier (mantelzorger + zorgbehoevende)
  • Opgeven van de gemandateerde mantelzorger, bij meerdere mantelzorgers
  • Rekeningnummer van de mantelzorger